VinFast - Giấc mơ về Ô tô Việt

Sinh viên CNTT ra trường làm gì?