VinFast - Giấc mơ về Ô tô Việt

Học Công nghệ thông tin ra trường làm gì?