Học Ruby on Rails Căn Bản

Nội dung khoá học

 • Khoá học giúp bạn có nắm tổng quan về Ruby on Rails
 • Cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.

Yêu cầu cơ bản

 • Có kiến thức cơ bản về Ruby
 • Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS

Phần 1 - Mở đầu

 • Giới thiệu về Ruby on Rails - [Xem]
 • Cài đặt Ruby on Rails - [Xem]

Phần 2 - Làm quen với Ruby on Rails

 • Mô hình MVC của Rails [Xem]
 • Những câu lệnh phổ biến trong Rails [Xem]
 • Tạo mới một ứng dụng Ruby on Rails [Xem]

Phần 3 - Xây dựng ứng dụng Blog

 • CRUD Post cho Blog
 • Sử dụng thư viện Bootstrap cho Blog
 • Tạo trang Home cho Blog
 • Tìm hiểu về Model - Active Record
 • Sử dụng Rails console
 • Sử dụng Validates cho Post

Phần 4 - Deploy ứng dụng lên Heroku

 • Giới thiệu về Heroku
 • Các bước deploy ứng dụng lên Heroku

 

Khoá học hoàn toàn Miễn Phí nhé!